Webform
U hebt een vraag
U wilt een document aanvragen
U hebt een vraag over

 

 
U wilt een document aanvragen
 

Rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s enz.) en particulieren die niet zijn ingeschreven in een Belgische gemeente vragen een uittreksel uit het strafregister rechtstreeks aan bij het Centraal Strafregister. Vind hier alle info.


Taal van het certificaat

Uw gegevens

Vul onderstaande velden alleen in als u:

  • • uw rijksregisternummer hebt ingevuld, maar het certificaat op een ander adres dan uw wettelijke woonplaats wil ontvangen,
  • • geen rijksregisternummer hebt ingevuld.

 

Voeg een bijlage toe

Uw gegevens
E-mail